Pershing

Pershing
Pershing

新的、 用的和出租小船的院子里 Pershing. 所有 工艺礼品 在此研究中,不断更新由业内专业人士.

报价 Pershing

进入档案为 报价和价格 所有小船 Pershing. 这家店一直是最新的

模型 Pershing

小船 院子里的 Pershing 编目 模型

照片 Pershing

搜索引擎 照片和图像 不断更新站点 Pershing
这些照片都是按主题分类.

类型
搜索
仅显示: 煁㥐 新的 宪章
长度
命令
...
高级的搜索
 • Walter Yacht Broker S.r.l.
  Pershing 38
  煁㥐

  Pershing 38

  年: 1996

  大小: 11.90mt x 3.80mt

  发动机: 2 x 350 HP

  8
  533 386 ¥
 • Unica Yacht srl
  Pershing 72
  煁㥐

  Pershing 72

  年: 2009

  大小: 22.26mt x 5.50mt

  发动机: 2 x 1823 HP

  3
  私人协约
 • Morvile S.r.l.
  Pershing 54
  煁㥐

  Pershing 54

  年: 1997

  大小: 15.56mt x 4.65mt

  发动机: 2 x 1200 HP

  20
  1 211 548 ¥
 • Flag Marine Group Srl
  Pershing 43
  煁㥐

  Pershing 43

  年: 2003

  大小: 13.78mt x 4.14mt

  发动机: 2 x 630 HP

  17
  1 242 027 ¥
 • Idea Yachting ltd
  Pershing 56
  煁㥐

  Pershing 56

  年: 2006

  大小: 17.80mt x 4.98mt

  发动机: 2 x 1360 HP

  19
  4 267 088 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Pershing 43'
  煁㥐

  Pershing 43'

  年: 2004

  大小: 13.05mt x 4.12mt

  发动机: 2 x 615 HP

  1
  1 363 944 ¥
 • Navigando S.r.l.
  Pershing 62
  煁㥐

  Pershing 62

  年: 2005

  大小: 19.40mt x 5.01mt

  发动机: 2 x 1550 HP

  18
  私人协约
 • Unica Yacht srl
  Pershing 72
  煁㥐

  Pershing 72

  年: 2009

  大小: 22.26mt x 5.50mt

  发动机: 2 x 1823 HP

  3
  私人协约
 • Morvile S.r.l.
  Pershing 43
  煁㥐

  Pershing 43

  年: 2003

  大小: 13.50mt x 4.12mt

  发动机: 2 x 630 HP

  1
  1 287 746 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Pershing 52
  宪章

  Pershing 52

  年: 1991

  大小: 16.70mt x 4.70mt

  发动机: 2 x 680 HP

  10
  9 525 ¥
  (包机)
 • Morvile S.r.l.
  Pershing 40
  煁㥐

  Pershing 40

  年: 1994

  大小: 11.98mt x 3.98mt

  发动机: 2 x 440 HP

  1
  601 964 ¥
 • Nauticamato srl
  Pershing 50' (2004)
  煁㥐

  Pershing 50' (2004)

  年: 2003

  大小: 15.23mt x 4.38mt

  发动机: 2 x 800 HP

  5
  私人协约