Pershing

Pershing
Pershing

新的、 用的和出租小船的院子里 Pershing. 所有 工艺礼品 在此研究中,不断更新由业内专业人士.

报价 Pershing

进入档案为 报价和价格 所有小船 Pershing. 这家店一直是最新的

模型 Pershing

小船 院子里的 Pershing 编目 模型

照片 Pershing

搜索引擎 照片和图像 不断更新站点 Pershing
这些照片都是按主题分类.

类型
搜索
仅显示: 煁㥐 新的 宪章
长度
命令
...
高级的搜索
 • Giampaoli Yacht
  Pershing 46 h.t.
  煁㥐

  Pershing 46 h.t.

  年: 2007

  大小: 14.72mt x 4.14mt

  发动机: 2 x 800 HP

  20
  1 950 300 ¥
 • Nautica Gabbani
  Pershing 52
  煁㥐

  Pershing 52

  年: 2003

  大小: 16.13mt x 4.70mt

  发动机: 2 x 1050 HP

  26
  1 833 282 ¥
 • Navigando S.r.l.
  Pershing 62
  煁㥐

  Pershing 62

  年: 2005

  大小: 19.40mt x 5.01mt

  发动机: 2 x 1550 HP

  18
  私人协约
 • Morvile S.r.l.
  Pershing 54
  煁㥐

  Pershing 54

  年: 1997

  大小: 15.66mt x 4.65mt

  发动机: 2 x 1200 HP

  15
  1 240 391 ¥
 • Giampaoli Yacht
  Pershing 50 h.t.
  煁㥐

  Pershing 50 h.t.

  年: 2007

  大小: 15.83mt x 4.31mt

  发动机: 2 x 800 HP

  20
  2 886 444 ¥
 • Unica Yacht srl
  Pershing 62
  煁㥐

  Pershing 62

  年: 2007

  大小: 18.88mt x 5.00mt

  发动机: 2 x 1550 HP

  1
  私人协约
 • Giampaoli Yacht
  Pershing 46 h.t.
  煁㥐

  Pershing 46 h.t.

  年: 2007

  大小: 14.72mt x 4.14mt

  发动机: 2 x 800 HP

  14
  2 184 336 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Pershing 88
  宪章

  Pershing 88

  年: 2004

  大小: 27.00mt x 6.23mt

  发动机: 2 x 2 HP

  1
  273 042 ¥
  (包机)
 • Unica Yacht srl
  Pershing 72
  煁㥐

  Pershing 72

  年: 2009

  大小: 22.26mt x 5.50mt

  发动机: 2 x 1823 HP

  3
  私人协约
 • Unica Yacht srl
  Pershing 72
  煁㥐

  Pershing 72

  年: 2009

  大小: 22.26mt x 5.50mt

  发动机: 2 x 1823 HP

  3
  私人协约
 • Marina Yacht Sales
  Pershing 46'
  煁㥐

  Pershing 46'

  年: 2007

  大小: 15.80mt x 4.14mt

  发动机: 2 x 800 HP

  19
  1 950 300 ¥
 • Nauticamato srl
  Pershing 50' (2004)
  煁㥐

  Pershing 50' (2004)

  年: 2003

  大小: 15.23mt x 4.38mt

  发动机: 2 x 800 HP

  5
  2 098 523 ¥