Pershing

Pershing
Pershing

新的、 用的和出租小船的院子里 Pershing. 所有 工艺礼品 在此研究中,不断更新由业内专业人士.

报价 Pershing

进入档案为 报价和价格 所有小船 Pershing. 这家店一直是最新的

模型 Pershing

小船 院子里的 Pershing 编目 模型

照片 Pershing

搜索引擎 照片和图像 不断更新站点 Pershing
这些照片都是按主题分类.

类型
搜索
仅显示: 煁㥐 新的 宪章
长度
命令
...
高级的搜索
 • Morvile S.r.l.
  Pershing 54
  煁㥐

  Pershing 54

  年: 1997

  大小: 15.66mt x 4.65mt

  发动机: 2 x 1200 HP

  15
  1 283 591 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Pershing 45
  煁㥐

  Pershing 45

  年: 1992

  大小: 13.13mt x 4.16mt

  发动机: 2 x 435 HP

  15
  私人协约
 • Morvile S.r.l.
  Cantieri dell'adriatico Pershing 40
  煁㥐

  Cantieri dell'adriatico Pershing 40

  年: 1993

  大小: 12.18mt x 4.98mt

  发动机: 2 x 435 HP

  20
  403 645 ¥
 • Yacht Service srl Divisione Yacht Brokers
  Pershing 54
  煁㥐

  Pershing 54

  年: 2001

  大小: 17.73mt x 4.70mt

  发动机: 2 x 1350 HP

  19
  私人协约
 • Nauticamato srl
  Pershing 50' (2004)
  煁㥐

  Pershing 50' (2004)

  年: 2003

  大小: 15.23mt x 4.38mt

  发动机: 2 x 800 HP

  5
  私人协约
 • Morvile S.r.l.
  Pershing 52
  煁㥐

  Pershing 52

  年: 2003

  大小: 16.70mt x 4.70mt

  发动机: 2 x 1050 HP

  1
  私人协约
 • Navigando S.r.l.
  Pershing 62
  煁㥐

  Pershing 62

  年: 2005

  大小: 19.40mt x 5.01mt

  发动机: 2 x 1550 HP

  18
  私人协约
 • E.Y.B.
  Pershing 37
  煁㥐

  Pershing 37

  年: 2005

  大小: 11.45mt x 3.25mt

  发动机: 2 x 370 HP

  20
  1 162 498 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Pershing 54
  煁㥐

  Pershing 54

  年: 1997

  大小: 15.56mt x 4.65mt

  发动机: 2 x 1200 HP

  20
  1 283 591 ¥
 • Walter Yacht Broker S.r.l.
  Pershing 38
  煁㥐

  Pershing 38

  年: 1996

  大小: 11.90mt x 3.80mt

  发动机: 2 x 350 HP

  8
  565 103 ¥
 • E.Y.B.
  Pershing 50
  煁㥐

  Pershing 50

  年: 2004

  大小: 15.83mt x 4.35mt

  发动机: 2 x 900 HP

  10
  2 825 515 ¥
 • E.Y.B.
  Pershing 38
  煁㥐

  Pershing 38

  年: 1993

  大小: 11.98mt x 3.88mt

  发动机: 2 x 350 HP

  20
  597 395 ¥