Maiora

Maiora
Maiora

新的、 用的和出租小船的院子里 Maiora. 所有 工艺礼品 在此研究中,不断更新由业内专业人士.

报价 Maiora

进入档案为 报价和价格 所有小船 Maiora. 这家店一直是最新的

模型 Maiora

小船 院子里的 Maiora 编目 模型

照片 Maiora

搜索引擎 照片和图像 不断更新站点 Maiora
这些照片都是按主题分类.

类型
搜索
仅显示: 煁㥐 新的 宪章
长度
命令
...
高级的搜索
 • Morvile S.r.l.
  Maiora 27
  煁㥐

  Maiora 27

  年: 2009

  大小: 27.40mt x 6.30mt

  发动机: 2 x 1850 HP

  7
  1 544 900 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Maiora 20 s
  煁㥐

  Maiora 20 s

  年: 2006

  大小: 21.50mt x 5.60mt

  发动机: 2 x 1500 HP

  1
  4 943 680 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Maiora 27
  宪章

  Maiora 27

  年: 2009

  大小: 27.40mt x 6.30mt

  发动机: 2 x 1850 HP

  11
  324 429 ¥
  (包机)
 • E.Y.B.
  Maiora 31 dp
  煁㥐

  Maiora 31 dp

  年: 2004

  大小: 31.00mt x 6.80mt

  发动机: 2 x 2285 HP

  2
  27 808 200 ¥
 • Marco Yacht
  Maiora 24 s
  煁㥐

  Maiora 24 s

  年: 2003

  大小: 24.99mt x 5.90mt

  发动机: 2 x 1500 HP

  29
  7 647 255 ¥
 • E.Y.B.
  Maiora 115
  煁㥐

  Maiora 115

  年: 2009

  大小: 35.00mt x 7.32mt

  发动机: 2 x 2736 HP

  1
  37 850 050 ¥
 • E.Y.B.
  Maiora 31 dp
  煁㥐

  Maiora 31 dp

  年: 2010

  大小: 31.00mt x 6.80mt

  20
  37 850 050 ¥
 • E.Y.B.
  Maiora 20 s
  煁㥐

  Maiora 20 s

  年: 1999

  大小: 20.80mt x 5.60mt

  发动机: 2 x 1 HP

  5
  4 171 230 ¥
 • Marco Yacht
  Maiora 24 s
  煁㥐

  Maiora 24 s

  年: 2007

  大小: 25.64mt x 5.90mt

  发动机: 2 x 1620 HP

  35
  私人协约