Itama

Itama
Itama

新的、 用的和出租小船的院子里 Itama. 所有 工艺礼品 在此研究中,不断更新由业内专业人士.

报价 Itama

进入档案为 报价和价格 所有小船 Itama. 这家店一直是最新的

模型 Itama

小船 院子里的 Itama 编目 模型

照片 Itama

搜索引擎 照片和图像 不断更新站点 Itama
这些照片都是按主题分类.

类型
搜索
仅显示: 煁㥐 新的 宪章
长度
命令
...
高级的搜索
 • Motor Boat and Sail srl
  Itama Forty
  煁㥐

  Itama Forty

  年: 2006

  大小: 12.25mt x 3.95mt

  发动机: 2 x 450 HP

  26
  1 600 956 ¥
 • Motor Boat and Sail srl
  Itama 46'
  煁㥐

  Itama 46'

  年: 1998

  大小: 13.90mt x 4.54mt

  发动机: 2 x 800 HP

  27
  1 410 366 ¥
 • Unica Yacht srl
  Itama 55
  煁㥐

  Itama 55

  年: 2005

  大小: 15.48mt x 4.60mt

  发动机: 2 x 1100 HP

  2
  私人协约
 • Unica Yacht srl
  Itama 38
  煁㥐

  Itama 38

  年: 1988

  大小: 11.75mt x 3.75mt

  发动机: 2 x 425 HP

  20
  952 950 ¥
 • Nauticamato srl
  Itama Magnifica 38
  煁㥐

  Itama Magnifica 38

  年: 1988

  大小: 11.68mt x 3.76mt

  发动机: 2 x 380 HP

  20
  724 242 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Itama Fifty five
  煁㥐

  Itama Fifty five

  年: 2009

  大小: 18.82mt x 4.75mt

  发动机: 2 x 1360 HP

  1
  5 260 284 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Itama Forty
  煁㥐

  Itama Forty

  年: 2007

  大小: 13.36mt x 3.95mt

  发动机: 2 x 450 HP

  1
  1 600 956 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Itama 45
  煁㥐

  Itama 45

  年: 2012

  大小: 13.82mt

  发动机: 2 x 480 HP

  2
  3 049 440 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Itama 54
  宪章

  Itama 54

  年: 1992

  大小: 15.78mt x 4.77mt

  发动机: 2 x 820 HP

  1
  12 960 ¥
  (包机)
 • Morvile S.r.l.
  Itama Forty
  煁㥐

  Itama Forty

  年: 2007

  大小: 13.36mt x 3.95mt

  发动机: 2 x 450 HP

  1
  1 677 192 ¥
 • Morvile S.r.l.
  Itama Forty
  煁㥐

  Itama Forty

  年: 2007

  大小: 13.36mt x 3.95mt

  发动机: 2 x 450 HP

  4
  1 600 956 ¥
 • E.Y.B.
  Itama 40
  煁㥐

  Itama 40

  年: 2006

  大小: 13.36mt x 3.95mt

  发动机: 2 x 450 HP

  19
  1 753 428 ¥