'Ferretti 150 fly' 上市的游艇和小船出售和出租

类型
搜索
长度
命令
...
高级的搜索
 • 煁㥐
  23

  13.98 山 x 4.50 山 - 发动机: 2 x 600 HP 柴油 MTU

  机动船 - 驾驶桥楼

   

  意大利 (TIRRENO CENTRALE)

  著名造船厂 FERRETTI,非常的美丽游艇装备,维护好船在良好的条件

  1 158 255 ¥
  Motor Boat and Sail srl